fbpx

HorizonEurope 2.pngΤο πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” είναι το βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ και προσφέρει στήριξη της καινοτομίας για τα επόμενα επτά χρόνια.

Για την περίοδο 2021-2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 62 εκατ. ευρώ για τη στήριξη κορυφαίων καινοτόμων του Διαδικτύου στους τομείς της εμπιστοσύνης και της κυριαρχίας των δεδομένων στο Διαδίκτυο, της αξιόπιστης ανοικτής αναζήτησης και ανακάλυψης, της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου και των αποκεντρωμένων τεχνολογιών, καθώς και της ενισχυμένης συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά.

Το Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς (ΔΕΓ) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση του Διαδικτύου για το μέλλον ως ένα ισχυρό, επικεντρωμένο στο χρήστη (Διαδίκτυο των Ανθρώπων) οικοσύστημα που θα ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της κοινωνικής ένταξης. Το ΔΕΓ περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται σε μια αρχική επένδυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ μεταξύ 2018-2020 και αποτελεί μέρος του μελλοντικού προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027).

Το πρόγραμμα ΔΕΓ χρηματοδοτεί τα καλύτερα έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του Διαδικτύου, εστιάζοντας σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η αναζήτηση και η ανακάλυψη, οι αποκεντρωμένες αρχιτεκτονικές, το blockchain, το Διαδίκτυο Των Πραγμάτων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδραστικές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την πολυγλωσσία και την προσβασιμότητα.

ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΓ

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04: TRUST & DATA SOVEREIGNTY ON THE INTERNET (RIA)
Στόχος: παροχή αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και να επωφελούνται από αποκεντρωμένες τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο.
Προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-04

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05: TRUSTWORTHY OPEN SEARCH AND DISCOVERY (RIA)
Στόχος: ανάπτυξη τεχνολογίας και λύσεων που θα επιτρέπουν νέους και αξιόπιστους τρόπους αναζήτησης και ανακάλυψης πληροφοριών σε μια ποικιλία πόρων, όπως συνδεδεμένες συσκευές/έξυπνα αντικείμενα, υπηρεσίες, περιεχόμενο πολυμέσων κ.λπ.
Προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-05

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07: NEXT GENERATION INTERNET COMMUNITY-BUILDING AND OUTREACH (CSA)
Στόχος: Η πρόταση θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συμμετοχή μιας ποικιλόμορφης κοινότητας ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων του διαδικτύου, των ερευνητών, των νεοφυών επιχειρήσεων και των μΜΕ, αλλά και των φορέων χάραξης πολιτικής, των τελικών χρηστών του διαδικτύου, των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών στο σύνολό τους, προκειμένου να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί το όραμα του ΔΕΓ για ένα ανθρωποκεντρικό διαδίκτυο.
Προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-07

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08: NGI INTERNATIONAL COLLABORATION – TRANSATLANTIC FELLOWSHIP PROGRAMME (CSA)
Στόχος: ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, υπηρεσιών και προτύπων του Διαδικτύου Επόμενης Γενιάς. Υποστήριξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για το διαδίκτυο κοινοποιώντας το όραμα και τις αξίες της ΕΕ με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ και τον Καναδά και τη δημιουργία δεσμών μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών. Ένα διατλαντικό οικοσύστημα από κορυφαίους ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις / μΜΕ υψηλής τεχνολογίας και κοινότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και συνεργάζονται για την εξέλιξη του Διαδικτύου σύμφωνα με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
Προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-08

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09: NGI TECH REVIEW (CSA)
Στόχος: αύξηση της αξίας και της ωριμότητας των τεχνολογιών του Διαδικτύου για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση πανδημιών, η κλιματική αλλαγή, η παραπληροφόρηση ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Βελτιωμένη συνεργασία των καινοτόμων του διαδικτύου για την ανάπτυξη, δοκιμή και βελτίωση λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα.
Προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-09

 

Πηγή: techlab.gr

 

Top
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει ένα ή περισσότερα cookies στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε More details…